Via opdrachten de info verwerken

Leerlingen verwerken de info via de opdrachten die nauw aansluiten bij de beoogde doelen. De opdrachten zijn didactisch sterk uitgewerkt.

Werken met casussen